Diaminooksydazy (surowica)
DIAMIN — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 8 dni robocze
Cena badania
253,00 PLN
Histamina w kale
HIST-K — Kał
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
529,00 PLN
Histamina w moczu
HIST-M — Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
529,00 PLN
Histamina w osoczu
HISTAMI — Krew zylna, osocze (heparyna); Krew żylna, osocze (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
228,85 PLN