Opis badania

SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego to nowa terapia i łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń współwystępujących z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Jeżeli wydaje Ci się, że dziecko ma:

– trudności w słyszeniu w hałasie,
– nie spełnia poleceń słownych,
– wielokrotnie prosi o powtórzenie wypowiedzi,
– łatwo się rozprasza i ma problemy z koncentracją,

warto je zdiagnozować pod kątem centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Trudności w codziennym funkcjonowaniu, takie jak problemy z rozumieniem mowy, mylenie podobnie brzmiących słów, trudności w czytaniu lub pisaniu, a nawet kłopoty w nauce – mogą być błędnie kojarzone z problemami słuchowymi polegającymi na nieprawidłowej czułości słuchu. Objawy te wiążą się z kolejnymi trudnościami występującymi u dziecka powodującymi dalsze problemy rozwojowe. Dlatego tak istotna jest ich świadomość i prawidłowa specjalistyczna diagnostyka.

Koszt badania

– Terapia SPPS – 1 moduł – 5 spotkań po 3h przez kolejne 5 dni: 1 350 zł

Może zainteresować Cię również

kids-clinic-temp

Stymulacja polimodalnej percepcji sensorycznej SPPS-S

Innowacyjnym elementem metody jest połączenie stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym. Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji słuchowych daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym.

Zaprojektowane w SPPS-S rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Czytaj więcej

Terapia prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego do prowadzenia wielozmysłowej terapii. Trójpoziomowe stopniowanie natężenia terapii umożliwia przeprowadzenie od 15 do 90 treningów. Przejście na kolejny poziom terapii zależne jest od wyników diagnozy i umiejętności przetwarzania słuchowego u pacjenta.

Diagnoza w terapii SPPS-S prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę, który uzyskał certyfikat z prowadzenia terapii SPPS-S.

Terapeuta po pierwszym spotkaniu i wywiadzie wstępnym kwalifikuje pacjenta do określonej grupy dla której opracowane zostały zestawy testów diagnostycznych.

Po przeprowadzeniu diagnozy (ilość spotkań oraz czas potrzebny na diagnozę określa terapeuta indywidualnie dla każdego pacjenta), dane dzięki niej uzyskane wprowadzane zostają do Panelu SPPS-S, którego zadaniem jest ich weryfikacja oraz jeśli pacjent tego wymaga zaprogramowanie odpowiedniego, indywidualnie dobranego treningu terapii SPPS-S.

Terapię dzielimy na trzy poziomy, każdy z etapów może trwać od 5 do 15 dni. Codzienne zajęcia trwają od ok. dwóch do maksymalnie trzech godzin dziennie. Materiał terapeutyczny dzielony jest na trzy fazy. Pierwsza z nich to odsłuch specjalnie modyfikowanego materiału terapeutycznego, kolejną fazą jest relaksacja, a ostatnia faza terapii to gry psychoedukacyjne i multimedialne z wykorzystaniem tabletu.

Pierwszy etap – odsłuch, który modyfikuje specjalnie opracowana dla SPPS-S, przystawka. W czasie tej części terapii pacjenci maja dużą dowolność – większość czasu bawią się. Mogą w różny sposób uaktywniać się, układać puzzle , klocki , grać w różnego rodzaju gry, jest to dla nich bardzo miła i wygodna cześć terapii. Drugim etapem terapii jest relaksacja. Podczas tej części terapii podczas której dziecko zajmuje wygodną pozycję i wsłuchuje się w głos lektora, który słyszy w słuchawkach, stara się skorzystać z różnego rodzaju proponowane techniki relaksacyjne. W ostatnim etapie terapii pacjent zajmuje się graniem w gry multimedialne i psychoedukacyjne. Do tej części wykorzystujemy nowoczesny multimedialny tablet, a zadaniem dzieci jest grać w specjalnie opracowane gry terapeutyczne.

Zasadniczym elementem terapii SPPS-S , jest to że są specjalnie opracowywane algorytmy, które dobierają program indywidualnie dla każdego pacjenta.

Terapia metoda Skarzyńskiego to terapia przyjemna zarówno dla terapeuty, rodzica, jaki i dziecka. Udział dzieci w terapii nie powoduje uczucia dyskomfortu psychicznego. Sprzęt jest dla dziecka bardzo łatwy w obsłudze.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach to zabawa, dzięki temu , mając ich nieprzymuszona uwagę osiągamy znacznie lepsze efekty. Efektem terapii jest lepsza koncentracja dziecka, łatwość w nauce przez większe skupienie podczas edukacji.

Terapia ta opiera się na stymulacji wielu zmysłów, atrakcyjnej formie i nowoczesnym sprzęcie, oraz połączeniu stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym.

Zaniechanie terapii może skutkować słabszymi wynikam w nauce, problemami z komunikowaniem się, wycofywaniem się z życia społecznego- może to wpływać na wszystkie sfery życia. Wyniki analiz statystycznych pokazują wzrost wszystkich parametrów w testach diagnostycznych.

Zalety terapii SPPS-S

przyjazna pacjentom, w szczególności tym najmłodszym, zachęcają do ćwiczeń i do współpracy z terapeutą lub inną osobą prowadzącą terapię,
posiada funkcjonalności, które wspierają rehabilitację,
wysoce mobilna, pozwalająca na dotarcie z terapią do potrzebujących pacjentów w całej Polsce (mobilne urządzenie ma zastosowanie np.: na wsi lub w regionach, w których jest znacząco utrudniony dostęp do obecnych stacjonarnie prowadzonych rozwiązań oddziaływań terapeutycznych),
stwarza możliwość ukierunkowanej terapii, w tym w niektórych przypadkach bez konieczności obecności lekarza – zgodnie z najnowszymi trendami telemedycznymi,
umożliwia jak najszybsze diagnozowanie występujących zaburzeń i wczesne wdrożenie leczenia, co ma bezpośrednie przełożenie na sukces terapii,
dedykowana poradniom psychologiczno-pedagogicznym, szkołom (masowym, integracyjnym, specjalnym), poradniom i gabinetom logopedycznym oraz innym placówkom i przychodniom rehabilitacyjnym zajmującym się wspomaganiem rozwoju zmysłów,
zestaw wytworzony przy użyciu technologii przyjaznych środowisku m.in.: poprzez zmniejszoną energochłonność urządzenia, która również będzie bezpośrednio odczuwalna przez pacjentów,
wpływa pośrednio na pozytywną świadomość osoby badanej (niepostrzeganie siebie w kontekście wad, ale zrozumienie swej indywidualności).

Źródła:

Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej SPPS-S

https://www.laryngo.pl/artykul/wsluchaj-sie-w-emocje-czyli-jak-nowoczesna-metoda-spps-laczy-zmysly-i-psychologie-w-terapii-zaburzen-przetwarzania-sluchowego/23970

 

Co to jest Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej?

Urządzenie SPPS składa się ze słuchawek na przewodnictwo powietrzne i kostne z wbudowanym mikrofonem, przystawki modulującej dźwięki wykorzystywane w terapii i iPada.

Po wprowadzeniu danych diagnostycznych uzyskanych z badań na Platformie Zmysłów, wywiadu, obserwacji, badania lateralizacji oprogramowanie dobiera odpowiedni dla każdego pacjenta, spersonalizowany algorytm terapii.

W urządzeniu wykorzystano najnowsze rozwiązania w zakresie przetwarzania dźwięku, takie jak: filtracja, bramkowanie, modyfikacja natężenia dźwięku w wybranych pasmach częstotliwości.

Pacjent słucha przez słuchawki specjalnie dla niego przefiltrowanego materiału dźwiękowego, który ma działanie terapeutyczne.

Dla kogo terapia SPPS?

Terapia SPPS jest przeznaczona dla pacjentów ze zdiagnozowanymi centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego CAPD. Warunkiem podjęcia terapii jest:
– ukończony szósty rok życia
– norma intelektualna
– prawidłowy słuch

Jak odbywa się terapia SPPS?

Terapia podzielona jest na trzy poziomy. Każdy poziom trwa 5 dni. Przez 5 kolejnych dni pacjent około 3godz dziennie słucha, przygotowanego specjalnie dla niego, materiału dźwiękowego. W tym czasie może wykonywać czynności manualne np. rysować, układać, budować z klocków. Każdy dzień terapii zakończony jest grami terapeutycznym, które stanowią dla małych pacjentów sporą atrakcję. Poziomy oddzielone są 4-6 tygodniową przerwą. Przed następnym poziomem ponownie przeprowadzane jest badanie na Platformie Zmysłów, aby sprawdzić skuteczność oddziaływania terapii.