Badanie wykonuje

Opis badania

Ultrasonografia dopplerowska jest podstawowym badaniem układu krążenia i jest nieinwazyjna. Przeprowadzana jest przez Radiologa przy użyciu aparatu ultrasonograficznego z wykorzystaniem efektu Dopplera. Przez głowicę przechodzi fala przenikając przez ciało, odbija się od krwi i wraca do głowicy. Aparat wychwytuje zmiany częstotliwości fali dźwiękowej. Zmiany tak jak w przypadku USG rentgenowskiego zobrazowane są na ekranie.

Koszt badania

– USG doppler żył: 250zł
– USG doppler tętnic: 250zł
– USG doppler żył i tętnic: 350zł

Badania USG dzieci - Kalisz

Ultrasonografia dopplerowska jest podstawowym badaniem układu krążenia i jest nieinwazyjna. Przeprowadzana jest przez Radiologa przy użyciu aparatu ultrasonograficznego z wykorzystaniem efektu Dopplera. Przez głowicę przechodzi fala przenikając przez ciało, odbija się od krwi i wraca do głowicy. Aparat wychwytuje zmiany częstotliwości fali dźwiękowej. Zmiany tak jak w przypadku USG rentgenowskiego zobrazowane są na ekranie.

Czytaj więcej

W Centrum Zdrowia Dziecka Kids Clinic wykonujemy badanie Dopplerowskie poszczególnych żył i tętnic:
• Doppler tętnic szyjnych – przeprowadza się głównie w celu zbadania zwężenia tętnic i niedrożności naczyń, które mogą doprowadzić do udaru mózgu. W najgorszym wypadku mogą prowadzić do śmierci. Bardzo niebezpieczne jest oderwanie się blaszki miażdżycowej, która docierając do mózgu może spowodować duże zaburzenia neurologiczne. Bardziej wrażliwe na zmiany miażdżycowe są właśnie tętnice szyjne w porównaniu z kręgowymi. Podczas badania oceniana jest także szybkość przepływu krwi. Tętnice szyjne doprowadzają krew do mózgu. Miażdżyca tych tętnic objawia się najczęściej bezboleśnie, jednak niektórzy pacjenci odczuwają czasem zawroty głowy, szumy w uszach, mrowienie w kończynach zaburzenia czucia i równowagi. Szczególnie ważne jest szybkie wykrycie „zagrożenia” i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Badanie to zalecane jest szczególnie osobom powyżej 65 r.ż. Do badania należy ubrać odzież, która nie będzie zasłaniała szyi.
• Doppler żył i tętnic kończyn dolnych – pozwala wykryć zmiany miażdżycowe w żyłach i niedrożność tętnic kończyn dolnych. Dzięki niemu można dokonać oceny wydolności żył głębokich i powierzchownych. Przyczynić się może od wykrycia zakrzepicy. Jego wykonanie konieczne jest przed każdą decyzją, która ma dotyczyć leczenia, monitoruje je i ocenia efekt końcowy. Kiedy najlepiej wykonać USG żył i tętnic końćzyn dolnych? Zachęcamy do wykonania tego badania w przychodni Kids Clinic w przypadku, kiedy u pacjenta pojawi się drętwnienie kończyn, parestezja, marznięcie kończyn, źle goją się rany, występują żylaki, obrzęki, ból w kończynach, zaburzenia czucia bądź pacjent jest po urazie naczyń czy też po ich rekonstrukcji lub wszczepieniu graftu. Wtedy zaleca się wykonanie USG dopplerowskiego.
• Doppler tętnic kręgowych – jak każde badanie USG Dopplera pomaga ono ocenić stopień zwężenia naczyń.wykonuje się je w pozycji leżącej. Pacjent leży na plecach i  powinien odchylić głowę w trakcie badania po to, aby lekarz mógł mieć dobry dostęp do badanej okolicy. Głównymi wskazaniami do wykonania niniejszego badania są zawroty głowy, szum w uszach, kłopoty z pamięcią, stan po udarze mózgu, zaburzenia związane z widzeniem czy równowagą, uwarunkowania genetyczne (miażdżyca), nadciśnienie tętnicze, omdlenie, mroczki przed ocyzma, nagła chwilowa utrata wzroku i bóle głowy.

Zapraszamy Państwa na profesjonalne wykonanie badań USG Dopplera w Centrum Zdrowia Dziecka w Kids Clinic. Rejestracji dokonujemy przez formularz dostępny na stronie bądź telefoicznie.