Opis badania

Metoda BI jest skierowana do osób w przedziale wieku 0 – 100 lat. Osoby starsze poprawią swoją kondycję intelektualną, niemowlęta otrzymają cenne wsparcie na początku swojej drogi. Jednak najliczniejszą grupa pacjentów są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Jeśli zatem dziecko:

– nie radzi sobie z czytaniem i pisaniem
– ma trudności z utrzymaniem koncentracji i uwagi
– jest w bezustannym ruchu
– niechętnie podejmuje wyzwania ruchowe (łapanie piłki, jazda na rowerze)
– jego ruchy są niezgrabne lub niepewne
– nie lubi rysować i wycinać
– ma problem z rozróżnieniem prawej

Koszt badania

– Diagnoza 230 zł
– Terapia: 80 zł (30 min)
– Rediagnoza: 150 zł

kids-clinic-temp

O metodzie BI

BI to metoda opracowana przez Sheilę Dobie w 2005 roku. Głównym założeniem działania terapeutycznego jest rozwój funkcji motorycznych i poznawczych poprzez ruch. Ruch stanowi podstawę wszystkich procesów uczenia się. Czytanie wymaga płynnego ruchu gałek ocznych, pisanie – współpracy ręki i oka, a mowa to skomplikowane i precyzyjne połączenie ruchów narządów artykulacyjnych i funkcji oddechowych. Dzięki indywidualnemu programowi ćwiczeń zachęcamy mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Systematycznie wykonywane sekwencje ruchowe, odtwarzające kolejność etapów rozwoju ruchowego dziecka, rozbudowują sieć neuronalną pomiędzy półkulami mózgowymi. Skutkuje to rozwijaniem koordynacji i współpracy obu stron ciała w płaszczyznach prawo – lewo, góra – dół, przód – tył, a w efekcie wpływa na stymulację wszystkich zmysłów.

Czytaj więcej

Jak przebiega terapia?

1. Diagnoza. Podczas spotkania diagnostycznego oceniane są następujące umiejętności dziecka: wzorce ruchowe, równowaga statyczna, kontrola posturalna, czucie ciała i funkcje dodatkowe. Spotkanie trwa około 1,5 godz.. Po analizie opiekun otrzymuje pisemny raport z oceny.
2. Opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego.
3. Ćwiczenia wg wskazówek rodzice prowadzą w domu.
4. Spotkanie kontrolne odbywa się co 4-6 tygodni.
5. Rediagnozę przeprowadzamy co 5-6 miesięcy.

Cele i efekty terapii BI

Udokumentowane badania nad skutecznością tej metody wskazują, że już po kilku miesiącach ćwiczeń następują widoczne, korzystne zmiany w następujących obszarach:
– świadomości czucia ciała i czucia ciała w przestrzeni
– koncentracji i uwagi
– płynności, precyzji, celowości i efektywności ruchu
– ustalenia lateralizacji
– współpracy i niezależności ruchu kończyn po obu stronach ciała
– wielozadaniowości
– pewności siebie
– rozwoju mowy