Głuchota (DFNB) – analiza eksonu 2 i mutacji IVS1+1G>A genu GJB2
GJB2 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
483,00 PLN
Głuchota (DFNB) – test MLPA (P163) (geny GJB2, GJB6, GJB3, POU3F4, WFS1)
DFNB1-4 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 49 dni robocze
Cena badania
862,50 PLN
Głuchota izolowana (DFNB4) oraz zespół Pendreda – Analiza eksonów: 2-8, 13, 15-21 genu SLC26A4
DFNB4P2 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
3 277,50 PLN
Głuchota izolowana (DFNB4) oraz zespół Pendreda – analiza wybranych eksonów (9-12 i 14) genu SLC26A4
DFNB4P1 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
862,50 PLN
Neuropatia słuchowa DFNB9- badanie wybranych fragmentów genu OTOF
DFNAB9 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 35 dni robocze
Cena badania
1 380,00 PLN
Cena badania
506,00 PLN
Niedosłuch DFNA9- Badanie mutacji p.Pro51Ser i innych mutacji w eksonie 4 genu COCH
DFNA-9 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
448,50 PLN
Cena badania
4 025,00 PLN