Aceruloplazminemia – Analiza sekwencji kodującej genu CP, wykonywana z wykorzystaniem NGS
CP-NGS — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 56 dni robocze
Cena badania
2 875,00 PLN
Badanie wycofane
PRF-1 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 21 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
PRF-3 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 21 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
GLZD-3 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 22 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
GLZD-2 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 22 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
GLZD-1 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 17 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
GLA-2 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 12 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
GLA-1 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 12 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN