Badanie cytogenetyczne (kariotyp klasyczny) limfocytów krwi obwodowej
KARIOT — Krew heparynowa
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
805,00 PLN
Cena badania
1 564,00 PLN
Badanie genetyczne kosmówki z poronienia metodą Rapid-FISH (chromosomy 13, 16, 18, 21, 22, X i Y
PORCHFI — Trofoblast
Czas oczekiwania na wynik: 0 dni robocze
Cena badania
1 564,00 PLN
Badanie genetyczne na obecność sekwencji chromosomu Y u pacjentek z zespołem Turnera metodą PCR
TURY-PC — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 0 dni robocze
Cena badania
1 035,00 PLN
Badanie gentyczne kosmówki z poronienia metodą rapid FISH
PORRFIS — Trofoblast
Czas oczekiwania na wynik: 30 dni robocze
Cena badania
1 667,50 PLN
Badanie kariotypu fibroblastów skóry
KARI-FS — Inny materiał
Czas oczekiwania na wynik: 0 dni robocze
Cena badania
1 495,00 PLN
Badanie metodą FISH z użyciem komercyjnej sondy locus specyficznej
FISHKLS — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 0 dni robocze
Cena badania
1 380,00 PLN
Badanie metodą FISH ze znakowaną sondą locus specyficzną przygotowaną w Pracowni
FISH-LS — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 0 dni robocze
Cena badania
1 380,00 PLN