Badanie DNA poronionego płodu w celu identyfikacji płci z wykorzystaniem markerów genetycznych genów AMGX, AMGY i SRY
PORON — Materiał histopatologiczny 1
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
724,50 PLN
Badanie wycofane
FEM-1 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 22 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Cena badania
402,50 PLN
Nawracające poronienia – identyfikacja haplotypu M2 w promotorze genu ANXA5
POR-4 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 12 dni robocze
Cena badania
517,50 PLN
Niepełnosprawność intelektualna – test subtelomerowy, analiza 22 genów z użyciem metody MLPA
MLPA-AU — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 15 dni robocze
Cena badania
747,50 PLN
Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) – analiza wszystkich eksonów genu ARX
MRX — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 56 dni robocze
Cena badania
1 518,00 PLN
Cena badania
690,00 PLN
Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) – Test MLPA (16 genów, P106)
MRX-MLP — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 56 dni robocze
Cena badania
1 012,00 PLN