Analiza sekwencji kodującej genu CDKN2A w przypadkach czerniaka typ CMM2 oraz zespołu czerniak-rak trzustki
CER-1 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 17 dni robocze
Cena badania
862,50 PLN
Badanie wycofane
HOXB13 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 12 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
MUTYH-1 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 12 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
HNPCC-2 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 56 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
PRZESIK — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
PRZESIM — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
BCR-ABL (metoda -RT-PCR p190)
BCRP190 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 14 dni robocze
Cena badania
747,50 PLN
BCR-ABL (metoda -RT-PCR p210)
BCRP210 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 14 dni robocze
Cena badania
747,50 PLN