Badanie wycofane
MUCF6 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
NP-7 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Cena badania
747,50 PLN
Mukowiscydoza (CF) – badanie dwóch dowolnych mutacji w genie CFTR
CF-2DOW — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 14 dni robocze
Cena badania
690,00 PLN
Mukowiscydoza (CF) – badanie nosicielstwa jednej dowolnej mutacji w genie CFTR
CF-DOW — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 14 dni robocze
Cena badania
592,25 PLN
Cena badania
575,00 PLN