Badanie Wycofane
ADIPWZI — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 7 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
ADIPPOK — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 7 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Cena badania
172,50 PLN