Alfa – fetoproteina (AFP) (L07)
AFP — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
40,25 PLN
Antygen karcinoembrionalny (CEA) (I53)
CEA — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
40,25 PLN
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (I59)
SCC — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
139,15 PLN
Badanie wycofane
ONCO-LU — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 15 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
CA – 50
CA-50 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
219,65 PLN
CA 125 (I41)
CA125 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
47,15 PLN
CA 15-3 (I43)
CA15-3 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
47,15 PLN
CA 19-9 (I45)
CA19-9 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
47,15 PLN