Alkohol etylowy (P31), ilościowo
ETYL — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
50,60 PLN
Alkohol etylowy metodą GC-MS, ilościowo
BKALK3 — Mocz, surowica, płyn z jamy ustnej
Czas oczekiwania na wynik: 5 dni robocze
Cena badania
287,50 PLN
Alkohol metylowy (P65), ilościowo
METANOL — Krew EDTA/krew hepar./surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
207,00 PLN
Desialowana transferyna metodą HPLC, ilościowo
CDT — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 5 dni robocze
Cena badania
207,00 PLN
Fenol w moczu (metabolity benzenu) (P33), ilościowo
FENOL-M — Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
128,80 PLN
Fosfatydyloetanol, ilościowo
PETH — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 5 dni robocze
Cena badania
310,50 PLN
Glikol etylenowy (P27), ilościowo
GLIKOL — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
414,00 PLN
Glukuronid etylu metodą immunochromatograficzną, jakościowo
ETG-M — Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
207,00 PLN