10-OH-Karbazepina, ilościowo
OHKARBA — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 dni robocze
Cena badania
138,00 PLN
9-OH-Rysperydon, ilościowo
OHRYSP — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 3 dni robocze
Cena badania
276,00 PLN
Acebutolol – badanie jakościowe w moczu
ACEBU-M — Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
172,50 PLN
Albendazol (Zentel)
ALBEND — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
310,50 PLN
Alkaloidy tropanowe – badanie jakościowe w moczu
ALKTR-M — Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
172,50 PLN
Alprazolam, ilościowo
ALPRAZ — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
276,00 PLN
Amiodaron (T03), ilościowo
AMIODAR — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
172,50 PLN
Amisulpryd, ilościowo
AMISULP — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
276,00 PLN