Aktywność anty-Xa (monitorowanie leczenia heparyną)
A-XA — Krew żylna, osocze (cytrynian)
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
149,50 PLN
Aktywność reninowa osocza
AKT-REN — Krew żylna, osocze (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
207,00 PLN
Antytrombina III (aktywność) (G03)
ATROM-3 — Krew żylna, osocze (cytrynian). Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
63,25 PLN
APC – oporność na aktywne białko C
BIALCOP — Krew żylna, osocze (cytrynian). Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
172,50 PLN
Białko C (G05)
BIAL-C — Krew żylna, osocze (cytrynian). Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs
Czas oczekiwania na wynik: 5 dni robocze
Cena badania
92,00 PLN
Białko S (G07)
BIAL-S — Krew żylna, osocze (cytrynian). Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs
Czas oczekiwania na wynik: 5 dni robocze
Cena badania
138,00 PLN
Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT) (G11)
APTT — Krew żylna, osocze (cytrynian)
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
17,25 PLN
Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21)
PT — Krew żylna, osocze (cytrynian)
Czas oczekiwania na wynik: 1 dni robocze
Cena badania
14,95 PLN