Alfa-1-antytrypsyna
BW ALFA-1
Czas oczekiwania na wynik: 7 dni robocze
Cena badania
170,00 PLN
Beta-defensyna 2
BW BETA
Czas oczekiwania na wynik: 7 dni robocze
Cena badania
180,00 PLN
Celiakia bad. Genetyczne
BW CELIA
Czas oczekiwania na wynik: 12 dni robocze
Cena badania
350,00 PLN
Clostridium difficile
BW CLOST
Czas oczekiwania na wynik: 5 dni robocze
Cena badania
150,00 PLN
Demodex
BW DEMO
Czas oczekiwania na wynik: 5 dni robocze
Cena badania
80,00 PLN
Elastaza trzustkowa
BW ELAS
Czas oczekiwania na wynik: 7 dni robocze
Cena badania
200,00 PLN
EPK
BW EPX
Czas oczekiwania na wynik: 7 dni robocze
Cena badania
170,00 PLN
Helicobater pylori
BW HELICO
Czas oczekiwania na wynik: 5 dni robocze
Cena badania
80,00 PLN