Posiew z dolnych dróg oddechowych – metoda ilościowa
P-BAL — BAL, aspirat, biopsja szczoteczkowa
Czas oczekiwania na wynik: dni robocze
Cena badania
1 921,65 PLN
Posiew z dolnych dróg oddechowych – metoda jakościowa
P-DDO — plwocina
Czas oczekiwania na wynik: dni robocze
Cena badania
52,90 PLN