Posiew cewników, drenów, protez
P-CEWN — fragment cewnika, drenu, protezy, wymaz z cewnika, protezy, rurki intubacyjnej, rurki tracheostomijnej i inne)
Czas oczekiwania na wynik: dni robocze
Cena badania
52,90 PLN
Posiew wydzieliny ropnej
P-ROPA-oraz-PB-ROPA — ropa
Czas oczekiwania na wynik: dni robocze
Cena badania
86,25 PLN
Posiew ze zmian wewnętrznych
P-ZMW-oraz-PB-ZMW — wymaz z przetoki,wymaz z jamy macicy, naciek, płyn z torbieli, materiał z cysty
Czas oczekiwania na wynik: dni robocze
Cena badania
101,20 PLN