Adrenoleukodystrofia – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1
ALD-1 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 17 dni robocze
Cena badania
1 955,00 PLN
Analiza przesiewowa sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji.
MT-NGS — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 42 dni robocze
Cena badania
1 431,75 PLN
Apolipoproteina E genotyp
APOE-GE — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
667,00 PLN
Ataksja Friedreicha (FRDA) – Analiza eksonów 1-5 genie FXN
FRDA1-5 — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 21 dni robocze
Cena badania
1 322,50 PLN
Ataksja Friedreicha (FRDA) – Identyfikacja mutacji dynamicznej w genie FXN
FRDA — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 28 dni robocze
Cena badania
920,00 PLN
Ataksja Friedreicha (FRDA) – Test MLPA (P316)
FRDA-ML — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 14 dni robocze
Cena badania
943,00 PLN
Ataksja- teleangiektazja – Badanie wybranych regionów genu ATM
ATAKS — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 35 dni robocze
Cena badania
563,50 PLN
Autyzm – badanie metodą MLPA
AUT-MLP — Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 0 dni robocze
Cena badania
920,00 PLN