Badanie wycofane
K-205 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
K-204 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
Badanie wycofane
K-206 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
1,15 PLN
NAsp o 21 Alfa- amylaza (K-87) IgE swoiste (L91)
K-87 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
69,00 PLN
NGal d 4 Lizozym (K-208 ) IgE swoiste (L91)
K-208 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
69,00 PLN
NSus s (K-213) IgE swoiste (L91)
K-213 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
69,00 PLN
RHev b 1 Lateks (K-215) IgE swoiste (L91)
K-215 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
69,00 PLN
RHev b 11 Lateks (K-224 ) IgE swoiste (L91)
K-224 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
69,00 PLN