FoodProfil 268 IgG
AL261GG — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 12 dni robocze
Cena badania
1 921,65 PLN
FoodProfil 268 IgG4
AL261G4 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 12 dni robocze
Cena badania
1 921,65 PLN
FoodProfil 44 IgG
ALER44G — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
619,85 PLN
FoodProfil 44 IgG4
ALE44G4 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
619,85 PLN
FoodProfil 88 IgG
ALE87GG — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
1 127,00 PLN
FoodProfil 88 IgG4
ALE87G4 — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
1 127,00 PLN
FoodProfil IgG 22
ALE22GG — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 dni robocze
Cena badania
322,00 PLN
FoodProfil IgG/IgG4 Skrininng – Nietolerancja pokarmowa (Mix 16 alergenów), badanie przesiewowe
ALER-SC — Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 20 dni robocze
Cena badania
126,50 PLN