Posiew moczu
P-MOCZ — mocz
Czas oczekiwania na wynik: dni robocze
Cena badania
44,85 PLN