fbpx

Blog

AdobeStock_453913324_Preview

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – Promocja na badanie

Informujemy że w przychodni KidsClinic od 21.10.2023r do 21.11.2023r będą prowadzone badania w kierunku zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowe na Platformie Badań Zmysłów w cenie 150zł.

(Regularna cena badania przed obniżką to 300zł)

  • Badania przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także dla uczniów szkół podstawowych.
  • Zaburzenia te, niewykryte we wczesnym okresie, mogą hamować harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz kontakt z rówieśnikami.
  • Badania wykonywane są za pomocą systemu Platforma Zmysłów,   opracowanego przez prof. Skarżyńskiego w Światowym  Centrum Słuchu i Mowy w Kajetach pod Warszawą. System posiada certyfikat urządzenia medycznego. Składa się z interfejsu wraz z oprogramowaniem (testy, badania), audiometru i słuchawek audiometrycznych.

Badanie polega na wykonaniu testów słyszanych w słuchawkach które dziecko ma założone na głowie:

Testy:

  • GDT (Gap Detection Test) – test rozpoznawania przerw w dźwięku.
  • FPT (Frequency Pattern Test) – test różnicowania sekwencji tonów różniących się częstotliwością, ton wysoki 1122Hz, ton niski 880 Hz.
  • DDT (Dichotic Digit Test) – test słyszenia rozdzielnousznego.
  • DPT (Duration Pattern Test) – test różnicowania sekwencji tonów różniących się czasem trwania, ton długi 500ms, ton krótki 250ms.

Wynik testu przedstawia odsetek prawidłowo rozpoznanych sekwencji. Jest podany w procentach i porównany z normami według Ballis – skala oceny prawidłowych wzorców centralnego przetwarzania słuchowego.

Badanie wykonuje certyfikowany terapeuta Polimodalnej Percepcji Sensorycznej oraz obsługi Platformy Badań Zmysłów.

W momencie stwierdzenia problemów przetwarzania słuchowego u dziecka. Test jest przesyłany Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Tam przygotowywany jest specjalistyczny indywidualny program treningowy – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

Terapia za pomocą Spps trwa 3h dziennie przez 5 kolejnych dni z rzędu. Jest również dostępna w przychodni KidsClinic w cenie 1350zł (tydzień terapii)

 

Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchu mogą się objawiać w :

– trudności w wyodrębnianiu zdań z tekstu, wyrazów ze zdań

– problemy w różnicowaniu głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

– różnicowaniu wyrazów bliskobrzmiących

– trudności z lokalizacją źródła dźwięku, eliminacją bodźców rozpraszających

– obniżona uwaga słuchowa i koncentracja

– mała podzielność uwagi

– zwolnione przetwarzanie informacji ze słuchu

– trudności z wyodrębnianiem głosek w wyrazach

– z rozwojem mowy

– zaburzona artykulacja

– zaburzona analiza i synteza słuchowa wyrazów

 

Powyższe objawy mogą skutkować w przyszłości:

– trudnoścą z rozumieniem tekstu słuchanego, z rozumieniem poleceń słownych

– trudnością w rozumieniu tekstów słuchanych, rozumieniu poleceń słownych, rozumieniu kontekstu wypowiedzi, rozumieniu tekstów niedosłownych, pisaniu ze słuchu

– brakiem skupienia na dłuższych wypowiedziach (np. nauczyciela), brak rozumienia mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, rozproszenie uwagi przy nawet drobnych dystraktorach

– trudnością z nabywaniem umiejętności czytania i pisania, w rozumieniu tekstów słuchanych, rozumieniu poleceń słownych, rozumieniu kontekstu wypowiedzi, w nauce języków obcych

 

Zapraszamy do polubienia naszego profilu oraz regularnych odwiedzin aby być na bieżąco.

Koszyk